ครบุรีของเรา

 


อำเภอครบุรี (Amphoe Khon Buri)

น้ำตกวังเต่า  เขาจอมทอง  สองเขื่อนงามล้ำ  ถ้ำวัวแดง
ศิลาแลงปรางค์ครบุรี  บารมีหลวงปู่นิล
 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอแชะ จัดตั้งขึ้นเป็น “ อำเภอครบุรี ” เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยแยกออกจาก อำเภอกระโทก หรืออำเภอโชคชัยในปัจจุบัน คำว่า “ครบุรี ” มาจากคำว่า “ สาครบุรี ” ซึ่งแปลว่า เมืองต้นน้ำ หรือเมือง สายน้ำ เพราะมีแควน้ำหลายสายไหลมารวมกัน ต่อมาคำว่า “สาครบุรี ” กร่อนหายไป จึงเหลือเพียงคำว่า “ครบุรี” ในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอครบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัยและอำเภอหนองบุญมาก

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอเสิงสาง

ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว)

                        และอำเภอนาดี (จังหวัดปราจีนบุรี)

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัย 

พื้นที่ : 1,816.9 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 92,976 คน (พ.ศ. 2550)

ความหนาแน่น : 51 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอครบุรี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น

                                                 12 ตำบล 152 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250  

             โทรศัพท์ : 044-444475  โทรสาร : 044-444825
             อีเมล์ : kornburi@koratceo.com
 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอครบุรี

เขื่อนลำมูลบน  ตำบลจระเข้หิน

เป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนยาว 900 เมตร พื้นที่เก็บกักน้ำ 12,284 ไร่ มีปลาอุดมสมบูรณ์ มีร้านอาหารบนริมสันเขื่อน มีแพไว้บริการนักท่องเที่ยว จุคนได้ 50 คน ค่าบริการ วันละ 3,500 บาท มีห้องน้ำพร้อม 

ปรางค์ครบุรี
ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 244 ผ่านอำเภอโชคชัยตรงข้ามถนนสาย 2071 ถึงกิโลเมตรที่ 20 มีทางแยกขวาไปอีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมือง 55 กิโลเมตร ปรางค์ครบุรีเป็นโบราณสถานสมัยขอมที่ใช้เป็น อโรคยาศาล ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นด้านหน้า ด้านหน้าเยื้องไปทางขวามือมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่า บรรณาลัย มีกำแพงแก้วล้อมรอบโดยมีซุ้มประตูอยู่ตรงทางเข้าด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงที่มุมซ้ายด้านหน้ามีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 สระ สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเป็นศิลาแลง ยกเว้นเสาประดับประตูทับหลังเป็นหินทราย ชิ้นส่วนเหล่านี้ยังคงเหลือเฉพาะส่วนที่ไม่มีลวดลาย ส่วนที่แกะสลักลวดลายไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว 

วัดครบุรี ตำบลครบุรีใต้
เป็นวัดเก่าแก่ มีหลวงปู่นิล ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติธรรม เป็นที่เคารพของคนครบุรี และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันหลวงปู่นิลมรณภาพแล้ว นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพระอุโบสถที่สวยงาม และสถูปบรรจุอัฐิของหลวงปู่นิล สำหรับผู้ที่เคารพศรัทธากราบไหว้บูชา 

โบราณสถานถ้ำวัวแดง ตำบลเฉลียง
ตั้งอยู่ที่เขาลูกช้าง ห่างจากอำเภอครบุรี 13 กม. ลักษณะเป็นถ้ำเพิงผาหินทรายแดงตื้น ๆ ผนังด้านในสุดมีภาพสลักนูนต่ำ เป็นพระอิศวรทรงตรีคูณ อุ้มนางปารตี (อุมา) ประทับบนหลังโคอุสุภราช (โคนนที) มีเทพบริวาร 2 องค์ถือทวยพัดโพก ซึ่งจำหลักแบบลายหางนกยูง ฤาษียืนประนมมือ 3 ตน ประกอบท้ายขบวน เบื้องหน้าโคอุสุภราช สลักเป็นฤาษีนั่ง 1 ตน และเทวดา 1 องค์ ถวายความเคารพ
เรื่องราวที่สลักในถ้ำแห่งนี้เป็นศิลปะในวัฒนธรรมขอม ซึ่งเคยมีชุมชนโบราณในแถบนี้และบริเวณใกล้เคียงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 และได้รับการสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ 

น้ำตกวังเต่า ตำบลโคกกระชาย
น้ำตกวังเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่อุทยานแห่งชาติทับลาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยทางแพ และเรือ ในการเดินทางจะพบสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย 

 

 

แหล่งข้อมูล  : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แหล่งข้อมูล  : จากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณรูปภาพ : จากศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา

 

กลับไปที่  

 

 

อำเภอครบุรี (Amphoe Khon Buri)